Binnen Hestia is de wens ontstaan voor een introductieperiode. Het lid worden van Hestia en deel uitmaken van de bewonersgroep is een ingrijpende beslissing voor beide partijen. Deze periode dient om Hestia en kandidaat-bewoners met elkaar vertrouwd te maken, om verwachtingen te toetsen en om een uiteindelijk goede keuze te maken.

Vooraf

Voordat de introductieperiode begint is er al veel gebeurd. Zo heeft de belangstellende alle financiële informatie gehad, is er een kennismakingsgesprek geweest en zijn de belangstellende en Hestia (in ieder geval de mensen van de Werkgroep Kennismaking) positief: beide partijen willen elkaar beter leren kennen.

Opzet van de Introductieperiode

 • De Werkgroep Kennismaking nodigt de belangstellende uit voor de introductieperiode. De Werkgroep stuurt hierover een bericht aan alle Hestia-leden. Bezwaren kunnen gemeld worden bij de Werkgroep.
 • Deze periode is vrijblijvend en ieder is vrij om tijdens deze periode zonder opgave van reden te stoppen.
 • De belangstellende krijgt een ‘maatje’. Dit is een Hestia-lid. Dit maatje begeleidt en informeert de belangstellende.
 • De belangstellende is welkom op alle bijeenkomsten en bij alle activiteiten binnen Hestia.
 • De introductieperiode duurt bij voorkeur 3-6 maanden.
 • Tijdens deze periode wordt van de belangstellende verwacht dat hij/zij
  • 3 x bij een koffieochtend is,
  • 3 x bij een bewonersvergadering
 • Periode wordt afgesloten met een ‘eindgesprek’ dat in een informele setting wordt georganiseerd door het maatje. Aanwezig zijn 1 of 2 andere bewoners.
 • Maatje schrijft een verslag van de introductieperiode en geeft een advies aan de Werkgroep.
 • Werkgroep bespreekt het advies en neemt de beslissing: wel of niet uitnodigen voor de wachtlijst van Hestia. (Dit lijkt ‘ondemocratisch’, maar alle bewoners hebben tijdens de introductieperiode de gelegenheid om kennis te maken met de belangstellende. Mochten zij bezwaren hebben, dan kunnen ze dit aan de werkgroep laten weten.)
 • Belangstellende wordt Hestia-lid, komt op de wachtlijst en gaat contributie betalen.