De bewonersvereniging heeft een bestuur, bestaande uit 3 tot 5 leden. Twee keer jaar wordt er een Algemene ledenvergadering gehouden.
Maandelijks is er een bewonersbijeenkomst waarin allerlei lopende zaken aan de orde komen.
Ook is er regelmatig een bijeenkomst die speciaal is gericht op de groepsvorming.

Verder is er een aantal werkgroepen in actie rond de volgende thema’s:

  • Onderhoud en beheer van de ontmoetingsruimte en de tuin
  • Ledenactiviteiten (koffieochtenden, creativiteit, enz.)
  • Lief en leed
  • Kennismaking met en opvang van nieuwe (aspirant)leden
  • Website beheer en PR
  • Interne nieuwsbrief
  • Herziening statuten en huishoudelijk reglement
  • Administratie en financiën.