• Kiezen voor zelfstandig wonen in contact en harmonie met anderen, die 50 jaar of ouder zijn en midden in de samenleving willen blijven staan.
  • Wonen met elkaar waarbij goede nabuurschap wordt nagestreefd in raad en daad, wanneer dat nodig of gewenst is. Daarbij is respect voor elkaars levensvisie, behoeften en wensen essentieel.
  • Er vanuit gaan dat de ontwikkeling van de mens een doorgaand proces is, zowel op intellectueel, sociaal als creatief gebied. Daarbij is bezinning noodzakelijk, waarbij te denken valt aan thema‚Äôs als gezondheid, ziekte, verlies, zingeving, spiritualiteit of geloof.
  • Het streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw van de woongroep.
  • Dat alle bewoners zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een groter samenhangend geheel, waardoor men zich verbonden voelt met de medemensen, de natuur en de kosmos.