Oktober 2017

Hieronder wordt het ideale profiel beschreven van Hestia-leden. Dit is bedoeld als houvast bij het werven en selecteren van nieuwe leden en bewoners.

  • Het Hestia-lid is ouder dan 50 jaar en heeft geen inwonende kinderen. Ook een eventuele partner is ouder dan 50 jaar. Voor partners geldt dat ook zij volwaardig Hestia-lid moeten zijn/worden.
  • Het Hestia-lid is zelfredzaam, kan functioneren binnen een dynamische groep en is sociaal vaardig. (Men kan niet rekenen op de groep als ‘mantelzorger’.)
  • Het Hestia-lid onderschrijft de doelstellingen van de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van nabuurschap, en zet zich minimaal vier uur per week actief in voor de vereniging.
  • Het Hestia-lid is zich bewust van financiële verplichtingen ten opzichte van Hestia en Woonborg, en ook van de voorwaarden die Woonborg stelt bij de verhuur van een appartement.
  • Het is niet toegestaan het appartement (deels) onder te verhuren.
  • Het Hestia-lid rookt niet.
  • De bewoner staat op voor spiritualiteit en weet dat de ontwikkeling van een mens een doorgaand proces is, zowel op intellectueel, sociaal, creatief als geestelijk gebied.
  • De bewoner denkt milieuvriendelijk en leeft volgens duurzame principes.